Foto’s & portretrecht

Topfiguranten & Casting Kids vraagt bij een aanmelding om rechtenvrije foto’s indien deze voor publicaties voor social media of de website worden gebruikt. Met toestemming van de ouder(s) van het kind maken we derhalve gebruik van de portretfoto van een kind.

Wat is rechtenvrij foto’s gebruiken?
Wij baseren ‘rechtenvrij’ als het portretrecht van het kind niet in geding is.
Zo is de wet ook ingeregeld. Er zijn vele mogelijkheden om het recht van de maker of het recht van de gefotografeerde te bekijken.
Echter wij bekijken het slechts van de gefotografeerde. Als wij een foto van een fotograaf hadden willen gebruiken, dan zou nog steeds ‘schriftelijke’ toestemming/overtuiging van de gefotografeerde nodig zijn. Wij verzoeken nadrukkelijk om schriftelijke toestemming van de ouder(s) van een gefotografeerd kind (t/m 17 jaar) krijgen, omdat we hier ook specifiek om vragen. Er is voor ons namelijk geen enkel financieel belang in het spel. We creeren slechts vraag en aanbod. Alle verdere afhandelingen vinden plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemende ouder(s)/kind.

Onze eerste bron mbt rechtenvrije foto’s:
https://www.tribal.nl/blogs/de-wetgeving-voor-het-gebruik-van-fotos-op-het-web/

Nb. Meer suggesties mbt dit onderwerp zijn van harte welkom via: topfigurantenkids@gmail.com